Item Infomation


Title: Bài giảng Kinh tế nông nghiệp (Bài giảng cao học)
Authors: Bộ môn Quản lý xây dựng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Thủy lợi
Abstract: Những cơ sở lý thuyết về kinh tế học nông nghiệp; Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực trong nông nghiệp; Sản xuất hàng hóa và chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp; Kinh tế học cung cầu và sự cân bằng thị trường nông sản; Kinh tế sản xuất ngành trồng trọt; Kinh tế sản xuất ngành chăn nuôi.
Description: 174 tr.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/13628
Appears in Collections:BG cao học
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • D13628.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,47 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.