Item Infomation


Title: Địa kỹ thuật và địa kỹ thuật môi trường :Bài giảng cao học
Authors: Hoàng, Việt Hùng
Trịnh, Minh Thụ
Participants: BM Địa kỹ thuật
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học Thủy Lợi
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/203
Appears in Collections:Bài giảng
ABSTRACTS VIEWS

52

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15783.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,89 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.