Item Infomation


Title: Tiêu chuẩn thiết kế - Công trình bến cảng sông : 22TCN 219-94
Issue Date: 1994
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/2511
Appears in Collections:Tiêu chuẩn quy phạm
ABSTRACTS VIEWS

73

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 24510.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.