Item Infomation


Title: Đồng bằng sông Cửu Long :Sống chung với lũ một cách chủ động
Authors: Đào, Xuân Học
Issue Date: 2014
Citation: Tạp chí Tài nguyên nướcSố 3 (2014), 5 tr.
Abstract: Chiến lược “sống chung với lũ” ở ĐBSCL là một chiến lược phù hợp với một nền kinh tế còn nghèo, muốn đẩy nhanh sự phát triển kinh tế đặc biệt là sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn vừa qua. Trước những thách thức do những tác động từ phía biển, từ thượng nguồn, từ BĐKH, từ việc quản lý nước, quản lý lưu vực, từ gia tăng dân số, đô thị hóa và từ vấn đề lún sụt đất; trước tình hình ngập úng ngày càng gia tăng do lũ, triều và mưa lớn ở tất cả 13 đô thị lớn và toàn đồng bằng. Để đáp ứng những yêu cầu trước mắt, nhưng phù hợp với chiến lược dài hạn, phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL tác giả đề xuất một chiến lược mới trong quản lý lũ lụt “sống chung với lũ một cách chủ động”. “Sống chung với lũ một cách chủ động” là vẫn đưa lũ vào ruộng vườn để khai thác tất cả những lợi ích từ lũ mang lại như: Vệ sinh đồng ruộng và cải đạo đất, lấy phù sa để bồi bổ đất và nâng cao mặt đất, lấy nước ngọt, bổ cập nước ngầm, bảo vệ môi trường sinh thái, nguồn lợi thủy sản...
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/5754
Appears in Collections:Bài báo
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

256

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17850.pdf
      Restricted Access
    • Size : 444,73 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.