Item Infomation


Title: Bài giảng Đê và kè biển.
Authors: Khoa Kỹ thuật biển
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Description: Bài giảng dành cho Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi được Khoa Kỹ thuật Biển biên soạn
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/760
Source: http://catalog.tlu.edu.vn/exlibris/aleph/u22_2/alephe/www_f_eng/icon/ebook/lecturenote/15665.pdf
Appears in Collections:Bài giảng
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

166

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15665.pdf
      Restricted Access
    • Size : 13,59 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.