Item Infomation


Title: Thiết lập mô hình tính toán nước dâng do bão cho bờ biển Việt Nam
Authors: Vũ Thị Thu Thủy
Participants: Nghiêm Tiến Lam
Issue Date: 2005
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, Số 9, 10 tr.
Abstract: Bài viết trình bày việc ứng dụng mô hình thủy động lực học Delft3D-FLOW để mô phỏng nước dâng do bão cho bờ biển phía Bắc Việt Nam với việc hiệu chỉnh và kiểm định trong tính toán nước dâng do bão cho hai trận bão điển hình Frankie (1996) và Wukong (2000).
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8380
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:2005
ABSTRACTS VIEWS

105

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8380.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.