Item Infomation


Title: Mô hình thích hợp cho các cơn bão đổ bộ vào nước ta
Authors: Vũ Thị Thu Thủy
Issue Date: 2004
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, Số 9, 7 tr.
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu mô hình hóa các cơn bão đổ bộ vào nước ta thông qua việc diễn tả trường gió và khí áp. Tác giả đã khảo sát rất nhiều các mô hình gió và khí áp khác nhau dựa trên kết quả đo đạc của một số trận bão điển hình và chọn ra được các mô hình phù hợp nhất cho mô phỏng trường khí áp và trường gió trong bão là mô hình Fujitta và mô hình xoáy cải tiến của Rankine. Kết quả trường gió khí áp trong cơn bão có thể sử dụng để tính toán dự báo nước dâng do bão ở các vùng ven biển phục vụ cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8385
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:2005
ABSTRACTS VIEWS

163

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8385.pdf
      Restricted Access
    • Size : 325,2 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.