Item Infomation


Title: Nghiên cứu sự làm việc của dầm bê tông cốt thép cứng khi không có kết nối giữa bề mặt thép hình và bê tông chịu uốn đơn bằng mô hình số
Authors: Trần Văn Toản
Participants: Vũ Thị Thu Thuỷ
Issue Date: 2016
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên nước, Số 3, 10 tr.
Abstract: Bài báo giới thiệu nghiên cứu phân tích sự làm việc của dầm bê tông cốt thép (BTCT) được gia cường bởi nhiều thanh thép hình khi không có kết nối giữa bề mặt các thanh thép hình với bê tông xung quanh chịu uốn đơn bằng phần mềm Abaqus. Nghiên cứu mô phỏng sự làm việc của dầm BTCT cứng nhằm xác định khả năng chịu lực và dự đoán diễn biến phá hủy của chúng, nhất là khả năng chịu lực của dầm BTCT cứng sau khi các vật liệu đạt đến biến dạng chảy dẻo cho đến khi đứt gãy. Nội dung nghiên cứu bao gồm mô tả cấu tạo dầm, vật liệu, sơ đồ, chia phần tử và phân tích diễn biến truyền lực nội lực cơ học trong dầm kể từ khi gia tải cho đến khi phá hủy. Các kết quả thu được sau khi phân tích số bằng phần mềm Abaqus có thể dự đoán khả năng chịu lực của dầm thép-bê tông, chuyển vị tối đa, phân bố biến dạng và ứng suất, phân bố trượt, mô hình nứt và mô hình phá hủy.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8386
ISSN: 1859-3771
Appears in Collections:Các bài báo của GV Trường ĐHTL
ABSTRACTS VIEWS

77

VIEWS & DOWNLOAD

1

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8386.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,74 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.