Item Infomation


Title: Ảnh hưởng của hệ số hình dạng đến ứng xử ngang của gối cách chấn đàn hồi composite FREI vuông chịu tải trọng vòng lặp
Authors: Ngô Văn Thuyết
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Số 1 (2018), tr.16-21
Abstract: Gối cách chấn đàn hồi composite FREI nhẹ hơn, đơn giản trong chế tạo hơn so với gối cách chấn đàn hồi thép dạng SREI và đã được áp dụng trong xây dựng công trình kháng chấn. Ứng xử ngang của gối cách chấn FREI chịu ảnh hưởng từ kích thước của gối hay hệ số hình dạng. Tuy nhiên, chưa có tài liệu nào nghiên cứu về vấn đề này. Trong nghiên cứu này, so sánh ứng xử ngang của hai gối cách chấn FREI vuông có hệ số hình dạng khác nhau chịu cùng một tải trọng vòng lặp được thực hiện. Kết quả cho thấy độ cứng ngang hiệu dụng của gối có hệ số hình dạng cao hơn là cao hơn so với giá trị của gối có hệ số hình dạng thấp hơn.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8412
ISSN: 2615-9058
Appears in Collections:Bài báo
ABSTRACTS VIEWS

120

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8412.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,06 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.