Item Infomation


Title: Phương pháp thiết kế kích thước gối cách chấn đàn hồi sử dụng cho công trình dân dụng chịu động đất ở Việt Nam
Authors: Ngô Văn Thuyết
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, Số 3 (2018), tr. 20-25.
Abstract: Gối cách chấn đàn hồi là một loại gối cách chấn đáy phổ biến đang được sử dụng trên thế giới để giảm hư hại cho công trình chịu động đất.Tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất của Việt Nam TCVN 9386:2012 mới chỉ giới thiệu sơ lược về gối cách chấn đáy. Trong nghiên cứu này, quy trình thiết kế kích thước gối cách chấn đàn hồi sử dụng cho công trình dân dụng chịu động đất ở Việt Nam được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn Hoa Kỳ ASCE/SEI 7-10.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8414
ISSN: 1859-1566
Appears in Collections:Bài báo
ABSTRACTS VIEWS

79

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8414.pdf
      Restricted Access
    • Size : 547,83 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.