Item Infomation


Title: Nguyên cứu ứng xử ngang của gối cách chấn đàn hồi cốt sợi liên kết bằng phân tích số
Authors: Ngô Thị Thuỳ Anh
Participants: Ngô Văn Thuyết
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải, Đại học Giao thông vận tải, Số 66 (Tháng 10/2018), tr. 86-93
Abstract: Gối cách chấn đàn hồi cốt sợi nhẹ hơn và có chi phí chế tạo rẻ hơn gối cách chấn đàn hồi thông thường. Có rất ít nghiên cứu về phân tích ứng xử ngang của gối cách chấn đàn hồi cốt sợi ở Việt Nam. Trong nghiên cứu này, ứng xử ngang của gối cách chấn đàn hồi cốt sợi liên kết có mặt cắt ngang hình vuông chịu đồng thời tải trọng thẳng đứng và chuyển vị ngang lặp được khảo sát bằng phân tích số. Kết quả phân tích cho thấy hiệu quả cách chấn của gối cách chấn đàn hồi cốt sợi cao hơn so với gối cách chấn đàn hồi thông thường. Gối cách chấn đàn hồi cốt sợi được kì vọng áp dụng cho công trình dân dụng trung và thấp tầng.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8417
ISSN: 1859-2724
Appears in Collections:Bài báo
ABSTRACTS VIEWS

374

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8417.pdf
      Restricted Access
    • Size : 624,28 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.