Item Infomation


Title: Thực trạng tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong giai đoạn hiện nay: Một số nguyên nhân và giải pháp
Authors: Ngô Ngọc Diễm
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Công thương, Số 11 (Tháng 6/2019), tr.73-77
Abstract: Trong bài viết này, tác giả đề cập đến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường và thực trạng diễn biến của tội phạm môi trường trong một số lĩnh vực như: Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản, môi trường đô thị; Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đa dạng sinh học; Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, làng nghề; Lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu và quản lý chất thải nguy hại; Lĩnh vực môi trường y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8423
ISSN: 0866-7756
Appears in Collections:Tài liệu hỗ trợ nghiên cứu khoa học
ABSTRACTS VIEWS

203

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8423.pdf
      Restricted Access
    • Size : 234,01 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.