Item Infomation


Title: Thử nêu nguyên nhân của việc hạ thấp mực nước ngầm khi xây dựng móng công trình trên nền cát chảy không đạt hiệu quả
Authors: Trần Văn Toản
Issue Date: 2010
Publisher: Hội Thuỷ Lợi
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên nước, 2010
Abstract: Với các công trình được xây dựng trên nền cát chảy có yêu cầu hạ thấp mực nước ngầm (HMNN) trong quá trình thi công móng thì việc HMNN thành công hay không sẽ quyết định cả sự thành bại trong quá trình xây dựng, giá thành xây dựng, chất lượng nền, chất lượng móng và chất lượng công trình. Thông qua việc nghiên cứu các tồn tại từ thực tế HMNN xây dựng móng các công trình thực tế kết hợp lý thuyết để thấy được các nguyên nhân đích thực. Từ đó có các nghiên cứu để khắc phục chúng nhằm nâng cao hiệu quả công tác HMNN
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8425
ISSN: 1859 - 3771
Appears in Collections:Các bài báo của GV Trường ĐHTL
ABSTRACTS VIEWS

50

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8425.pdf
      Restricted Access
    • Size : 549,56 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.