Item Infomation


Title: TCCS 03: 2014/CĐTNĐ: Luồng đường thuỷ nội địa - Tiêu chuẩn thiết kế = Class if of Inland Waterways - Rules for Technical
Authors: Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Tiêu chuẩn này phục vụ cho công tác quản lý, lập quy hoạch và thiết kế luồng tàu dành cho phương tiện thủy nội địa Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế luồng tàu biển, luồng chạy ven biển, giữa các hải đảo và những luồng đường thủy nội địa dùng cả cho tàu biển.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/8818
Appears in Collections:Tiêu chuẩn quy phạm
ABSTRACTS VIEWS

250

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • D8818.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.