Item Infomation


Title: Nghiên cứu mô phỏng đánh giá phát thải độc hại của động cơ máy nông nghiệp RV165-2 và động cơ Kubota RT155 theo tiêu chuẩn ISO 8178
Authors: Lê Việt Hùng
Participants: Khổng Vũ Quảng
Nguyễn Đức Khánh
Phạm Văn Trọng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 64 (3/2019), tr.69-75
Abstract: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng đánh giá mức phát thải độc hại của động cơ máy nông nghiệp RV165-2 do Sveam sản xuất và động cơ Kubota RT155 do Thái Lan sản xuất. Quá trình nghiên cứu được thực hiện trên phần mềm mô phỏng chuyên dụng AVL Boost. Kết quả nghiên cứu đưa ra được hàm lượng phát thải độc hại của hai động cơ theo tiêu chuẩn khí thải ISO 8178. Ngoài ra nghiên cứu cũng chỉ ra được mức độ chênh lệch về chất lượng khí thải của hai mẫu động cơ máy nông nghiệp sử dụng phổ biến ở Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất được các phương án cải tiến để chất lượng khí thải của động cơ RV165-2 có thể để đạt hoặc tiệm cận với tiêu chuẩn ISO 8178.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9022
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:Bài báo
ABSTRACTS VIEWS

80

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9022.pdf
      Restricted Access
    • Size : 302,57 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.