Item Infomation


Title: Nghiên cứu chế tạo đầu đo áp lực trong môi trường đất
Authors: Nguyễn Công Thắng
Participants: Nguyễn Thái Hoàng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 65 (6/2019), tr.11-16
Abstract: Việc đo đạc ứng suất trong môi trường đất đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu thiết kế, cũng như đánh giá an toàn công trình. Hiện nay ứng suất trong môi trường đất được xác định nhờ các đầu đo áp lực. Trên thế giới có rất nhiều hãng sản xuất đầu đo áp lực trong môi trường đất, tuy nhiên giá thành tương đối cao, ngoài ra phần lớn các thiết bị này chỉ đo được ứng suất tổng mà và không xác định được thành phần ứng suất hiệu quả. Bài báo trình bày quá trình nghiên cứu chế tạo và hiệu chuẩn đầu đo áp lực trong môi trường đất dạng cảm biến điện trở có thể dùng để xác định giá trị ứng suất tổng và ứng suất hiệu quả.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9083
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:Bài báo
ABSTRACTS VIEWS

71

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9083.pdf
      Restricted Access
    • Size : 434,19 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.