Item Infomation


Title: Thi công công trình ngầm
Authors: Trần Văn Toản
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Nội dung bài giảng gồm: Chương 1: Khái niệm chung và phương pháp thi công công trình hầm; Chương 2: Đào hầm; Chương 3: Bốc xúc và vận chuyển; Chương 4: Gia cố hầm; Chương 5: Xây dựng vỏ hầm; Chương 6: Công tác phụ trợ ;Chương 7: Tổ chức thi công hầm; Chương 8: Quản lý ATLĐ và PCCN
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9121
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật Công trình
ABSTRACTS VIEWS

129

VIEWS & DOWNLOAD

58

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9121.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,28 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.