Item Infomation


Title: Nghiên cứu các đặc trưng thủy động lực của dòng chảy lũ khu vực phân lưu: Áp dụng cho phân lưu sông Hồng - sông Đuống
Authors: Phạm Văn Chiến
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 67 (12/2019), tr.78-86
Abstract: Trong bài báo này, mô hình MIKE 21FM đã được áp dụng để mô phỏng vận tốc, mực nước và lưu lượng dòng chảy lũ khu vực phân lưu sông Hồng - sông Đuống. Chuỗi dòng chảy ngày mùa lũ năm 2014 và 2018 được sử dụng để đánh giá độ nhạy thông số, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. Kết quả mô phỏng thể hiện rằng sai số căn quân phương (RMSE) và tuyệt đối trung bình (MAE) của mực nước tại Bá Giang, Liên Mạc, Hà Nội, Xuân Quan và Thượng Cát nhỏ hơn 7% biên độ độ sâu dòng chảy ghi nhận tại trạm, hệ số tương quan r và NSE rất gần một. Giá trị RMSE và MAE của lưu lượng tại Hà Nội và Thượng Cát chỉ bằng 6% biên độ lưu lượng thực đo, hệ số r và NSE lớn hơn 0.84. Kết quả mô phỏng vận tốc dòng chảy của trận lũ điển hình năm 1971 và 1996 thể hiện rằng vận tốc dòng chảy thay đổi từ - 1.5 đến 4.5 m/s. Dòng chảy từ sông Hồng qua sông Đuống bằng khoảng 30% lưu lượng trước phân lưu.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9212
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:2019
ABSTRACTS VIEWS

160

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9212.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,44 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.