Item Infomation


Title: Vật lý 1
Authors: Nguyễn Đăng Tâm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Nội dung bài giảng gồm: Động học chất điểm; Định luật Newton; Công và động năng; Thế năng; Động lượng và xung lượng; Sự quay của vật rắn; Nhiệt học
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9267
Appears in Collections:Bài giảng
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9267.pdf
      Restricted Access
    • Size : 14,72 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.