Item Infomation


Title: Bài giảng môn Vật lý 1
Authors: Bộ môn Vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Nội dung bài giảng gồm: Động học chất điểm; Công và động năng; Thế năng và bảo toàn năng lượng; Động lượng, Xung lượng và Bảo toàn động lượng; Động học và Cơ năng trong chuyển động quay của vật rắn xung quanh một trục cố định; Nhiệt độ - Nhiệt lượng-Nhiệt dung-Phương trình trạng thái; Ðịnh luật thứ nhất của nhiệt động học; Định luật thứ hai của nhiệt động lực học
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9268
Appears in Collections:Bài giảng
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9268.pdf
      Restricted Access
    • Size : 13,31 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.