Item Infomation


Title: Bài giảng môn Vật lý 2
Authors: Bộ môn Vật lý
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Nội dung bài giảng gồm: Ðiện tích và Ðiện truờng; Ðịnh luật GAUSS; Ðiện thế; Từ truờng và lực từ; Nguồn của từ truờng; Cảm ứng điện từ; Nhiễu xạ ánh sáng
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9269
Appears in Collections:Bài giảng
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9269.pdf
      Restricted Access
    • Size : 30,05 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.