Item Infomation


Title: Định lượng khí CO2 phát thải từ môi trường nước rừng ngập mặn vào khí quyển
Authors: Hà Thị Hiền
Participants: Nguyễn Thị Kim Cúc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 68 (3/2020), tr. 120-127
Abstract: Rừng ngập mặn là vùng đất ngập nước chuyển tiếp giữa đất liền và đại dương. Hệ sinh thái rừng ngập mặn nhận nhiều tương tác về dòng chảy và trầm tích sông, biển. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định giá trị khí CO2 phát thải từ giao diện nước – không khí tại diện tích rừng ngập mặn trồng tại cửa sông Ba Lạt. Kết quả của nghiên cứu cho thấy sự phát thải CO2 từ giao diện nướckhông khí phụ thuộc chu kì thủy triều, biên độ thủy triều và mùa trong năm. Chu kì thủy triều nước lớn phát thải CO2 nhiều hơn chu kì nước ròng. Biên độ thủy triều càng lớn, sự phát thải CO2 càng cao. Giá trị phát thải trong mùa mưa cao hơn so với trong mùa khô. Giá trị phát thải CO2 từ giao diện nước-không khí trung bình là 0,15 ± 0,03 MgC ha-1 năm-1. Giá trị này thấp hơn 11,67 lần lượng phát thải từ bề mặt đất vào khí quyển (1,75 MgC ± 0,76 ha-1 năm-1) trong công bố năm 2018 của chúng tôi tại cùng một địa điểm.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9323
ISSN: 1859-3941
Appears in Collections:2020
ABSTRACTS VIEWS

81

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9323.pdf
      Restricted Access
    • Size : 664,42 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.