Item Infomation


Title: TCVN 6003 : 1995: BẢN VẼ XÂY DỰNG CÁCH KÍ HIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH
Authors: Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn
Issue Date: 1995
Publisher: Bộ Khoa học và Công nghệ
Abstract: Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về hệ thống kí hiệu và cách đặt kí hiệu cho các công trình, không gian bên trong, các bộ phận của công trình (ví dụ về tường và sàn nhà), các bộ phận cấu thành (ví dụ các đơn vị tường và cửa sổ). Các kí hiệu được dùng để xác định các đối tượng và chú thích trên các tài liệu thiết kế. Tiêu chuẩn này chủ yếu được áp dụng trong các giai đoạn thiết kế và thi công.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9435
Appears in Collections:Tiêu chuẩn quy phạm
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9435.pdf
      Restricted Access
    • Size : 209,3 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.