Item Infomation


Title: TCVN6079:1995: BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC CÁCH TRÌNH BÀY BẢN VẼ - TỈ LỆ
Authors: Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn – Bộ Xây dựng
Issue Date: 1995
Publisher: Bộ Khoa học và Công nghệ
Abstract: Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc để trình bày các bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc: xác định các tỉ lệ khác nhau được sử dụng trong bản vẽ
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9436
Appears in Collections:Tiêu chuẩn quy phạm
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9436.pdf
      Restricted Access
    • Size : 208,28 kB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.