Hướng dẫn đăng nhập

1. Đối tương: là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi.

    Email có tên miền là @wru.vn; @e.tlu.edu.vn; @tlu.edu.vn

2. Đăng nhập lần đầu:

-   Username là địa chỉ email ứng với tên miền trên

-   Password cũng là địa chỉ email như username.

3. Độc giả sau khi đăng nhập lần đầu sẽ vào mục Thông tin cá nhân để thay đổi mật khẩu

ABSTRACTS VIEWS

2450118

VIEWS & DOWNLOAD

115710