Filter by collection

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 1-10 of 34 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
 • LT


 • Authors: Nguyễn Hoài Nam;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung của bài giảng là Hướng dẫn các bước thực hiện một đồ án kỹ thuật về công nghệ xử lý nước thải; Thu thập các thông tin; Phân tích đánh giá các số liệu; Lựa chọn địa điểm; Đề xuất dây chuyền công nghệ xử lý; Tính toán thiết kế các công trình đơn vị xử lý; Thể hiện trên bản vẽ kỹ thuật

 • LT


 • Authors: Bộ môn Xây dựng dân dụng và Công nghiệp;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Tài liệu đưa ra yêu cầu và hướng dẫn chi tiết khi thực hiện đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép. Đồ án nộp gồm: - Thuyết minh: A4 đóng quyển in 2 mặt (nếu đánh máy), có đóng tờ số liệu đề bài và tờ nội dung thông đồ án có chữ ký của GVHD t ừng lần thông; Bản vẽ A1: yêu cầu sinh viên ký vào bản vẽ.

 • LT


 • Authors: Bộ môn Công trình giao thông;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

 • Nội dung bài giảng gồm: Chương I: Giới thiệu chung ; Chương II: Khái quát điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu; Chương III: Hiện trạng và quy hoạch phát tiIển mạng luới giao thông vận tải khu vực nghiên cứu ; Chương IV: Sự cần thiết phải đầu tư; Chương V: Xác định cấp hạng, quy mô đầu tư và các tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đường ; Chương VI: Các giải pháp và kết quả thiết kế ; Chương VII: Tính toán khối luợng đào đắp nền đuờng ; Chương VIII: Kết luận và kiến nghị

 • LT


 • Authors: Bộ môn Địa kỹ thuật;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Hướng dẫn sinh viên cách trình bày các bản vẽ và thuyết minh đồ án cũng như thiết kế các loại nền và móng thông dụng như móng nông trên nền thiên nhiên, móng mềm, móng cọc.

 • LT


 • Authors: Bộ môn Địa kỹ thuật;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Hướng dẫn sinh viên cách trình bày các bản vẽ và thuyết minh đồ án cũng như thiết kế các loại nền và móng thông dụng như móng nông trên nền thiên nhiên, móng mềm, móng cọc.