Filter by collection

Current filters:

Current filters:

Search Results

Results 1-10 of 31 (Search time: 0.022 seconds).
Item hits:
  • LT


  • Authors: Nguyễn, Bá Uân;  Advisor: -;  Participants: - (2010)

  • Trình bày những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư, cách tính toán, phân tích kinh tế, phương pháp đánh giá kinh tế, độ nhạy, độ an toàn của dự án đầu tư xây dựng công trình. Quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình, định mức dự toán, dự toán chi phí, phân loại dự án đầu tư, định mức chi phí quản lí dự án, hệ chỉ tiêu đánh giá giải pháp thiết kế của công trình.