Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Results 1-3 of 3 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
  • LT


  • Authors: Phạm, Việt Hòa;  Advisor: -;  Participants: - (2006)

  • Chương I: Tình hình xây dựng và quản lý khai thác các hệ thống thủy lợi ở Việt Nam và những yêu cầu phát triển; chương II: Lập và thực hiện kế hoạch dùng nước cho các hệ thống thủy nông

  • previous
  • 1
  • next