Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

 • previous
 • 1
 • next
Results 1-2 of 2 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
 • LT


 • Authors: Bộ môn Cấp thoát nước;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng bao gồm: Vai trò của nguời vận hành nhà máy xử lý nuớc; Nguồn nuớc và công trình thu nuớc; Máy bom và Ðuờng ống dẫn; Keo tụ và tạo bông cặn; Bể lắng; Bể lọc có vật liệu lọc dạng hạt; Khử sắt và mangan; Sát trùng; Xử lý nuớc thải và bùn cặn của nhà máy xử lý nuớc; Quản lý vận hành nhà máy xử lý nuớc; Quản lý và khai thác mạng luới thoát nuớc .

 • LT


 • Authors: Bộ môn Cấp thoát nước;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

 • Nội dung bài giảng bao gồm: Quản lý lưu luợng và chất luợng nuớc; Quản lý mạng luới cấp nuớc; Quản lý các công trình xử lý nuớc cấp; Quản lý hệ thống thoát nuớc

 • previous
 • 1
 • next