Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Results 1-1 of 1 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
  • -


  • Authors: Bùi Quốc Lập;  Advisor: -;  Participants: Nguyễn Văn Thắng (2014)

  • Trang bị những kiến thức cơ bản, các cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc quản lý, bảo vệ chất lượng các nguồn nước; Ô nhiễm nước và các nguyên tắc kiểm soát; quản lý chất lượng nước mặt, nước ngầm; Giám sát đáng giá chất lượng nước và các công cụ mô hình trong quản lý chất lượng nước

  • previous
  • 1
  • next