Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Results 1-1 of 1 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
  • LT


  • Authors: Nguyễn Thiện Dũng;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

  • Bài giảng gồm: Chương 1 – Giới thiệu về hệ thống thông tin trong quản lý; Chương 2 – Hệ thống hỗ trợ ra quyết định; Chương 3 – Hệ thống thông tin tài chính; Chương 4 – Hệ thống thông tin Marketing; Chương 5 – Hệ thống thông tin sản xuất kinh doanh; Chương 6 – Hệ thống thông tin nguồn nhân lực; Chương 7 – Hệ thống thông tin tích hợp trong kinh doanh; Chương 8 – Hệ thống thông tin thương mại điện tử trong kinh doanh; Chương 9 – Hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng; Chương 10 – Quy trình phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức

  • previous
  • 1
  • next