Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Results 1-1 of 1 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
  • SH


  • Authors: Bộ môn Quản lý xây dựng;  Advisor: -;  Participants: - (2018)

  • Giới thiệu về hệ thống thông tin trong quản lý. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Hệ thống thông tin: tài chính, marketing, sản xuất kinh doanh, nguồn nhân lực, tích hợp trong kinh doanh, thương mại điện tử trong kinh doanh, tự động hóa văn phòng. Quy trình phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức.

  • previous
  • 1
  • next