Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Results 1-1 of 1 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
  • BB


  • Authors: Khoa Kinh tế và Quản lý;  Advisor: -;  Participants: - (2023)

  • Nội dung của bài giảng gồm 7 chương: 1. Nhập môn khoa học quản lý; 2. Nguyên tắc chức năng và phương pháp quản lý; 3. Lập kế hoạch (hoạch định); 4. Tổ chức; 5. Lãnh đạo; 6. Kiểm tra; 7. Thông tin quản lý và quyết định quản lý.

  • previous
  • 1
  • next