Item Infomation

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm Văn Chiếnvi
dc.date.accessioned2020-07-24T04:06:01Z-
dc.date.available2020-07-24T04:06:01Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn1859-3941vi
dc.identifier.urihttp://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/9212-
dc.description.abstractTrong bài báo này, mô hình MIKE 21FM đã được áp dụng để mô phỏng vận tốc, mực nước và lưu lượng dòng chảy lũ khu vực phân lưu sông Hồng - sông Đuống. Chuỗi dòng chảy ngày mùa lũ năm 2014 và 2018 được sử dụng để đánh giá độ nhạy thông số, hiệu chỉnh và kiểm định mô hình. Kết quả mô phỏng thể hiện rằng sai số căn quân phương (RMSE) và tuyệt đối trung bình (MAE) của mực nước tại Bá Giang, Liên Mạc, Hà Nội, Xuân Quan và Thượng Cát nhỏ hơn 7% biên độ độ sâu dòng chảy ghi nhận tại trạm, hệ số tương quan r và NSE rất gần một. Giá trị RMSE và MAE của lưu lượng tại Hà Nội và Thượng Cát chỉ bằng 6% biên độ lưu lượng thực đo, hệ số r và NSE lớn hơn 0.84. Kết quả mô phỏng vận tốc dòng chảy của trận lũ điển hình năm 1971 và 1996 thể hiện rằng vận tốc dòng chảy thay đổi từ - 1.5 đến 4.5 m/s. Dòng chảy từ sông Hồng qua sông Đuống bằng khoảng 30% lưu lượng trước phân lưu.vi
dc.languagevivi
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Thuỷ lợi và Môi trường, Số 67 (12/2019), tr.78-86vi
dc.subjectMô hình MIKE 21FMvi
dc.subjectThuỷ động lựcvi
dc.subjectDòng chảy lũvi
dc.subjectSông Hồngvi
dc.subjectSông Đuốngvi
dc.titleNghiên cứu các đặc trưng thủy động lực của dòng chảy lũ khu vực phân lưu: Áp dụng cho phân lưu sông Hồng - sông Đuốngvi
dc.typeBBvi
Appears in Collections:2019

Files in This Item:
Thumbnail
  • D9212.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,44 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.