Item Infomation


Title: Đánh giá hiện trạng môi trường vùng khai thác mỏ đồng Sin Quyền - tỉnh Lào Cai và đề xuất một số biện pháp bảo vệ môi trường khu vực.: Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Khoa học môi trường. Mã số 8.44.03.01
Authors: Phạm, Hữu Toản
Advisor: Bùi, Quốc Lập
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Thủy Lợi
Abstract: Phân tích đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10164
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

43

VIEWS & DOWNLOAD

9

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5261.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,83 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.