Item Infomation


Title: Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đến sinh kế gắn với rừng ngập mặn tỉnh Thanh Hóa và đề xuất giải pháp ứng phó.: Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Khoa học môi trường. Mã số 8.44.03.01
Authors: Phùng, Ngọc Trường
Advisor: Đồng, Kim Hạnh
Nghiêm, Văn Lợi
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Thủy Lợi
Abstract: Phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã cho huyện
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10165
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5260.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,47 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.