Item Infomation


Title: Nghiên cứu ứng dụng mô hình Mike 11 đánh giá chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải phục vụ công tác quản lý bảo vệ.: Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Khoa học môi trường. Mã số 8.44.03.01
Authors: Bùi, Kim Ngọc
Advisor: Nghiêm, Văn Lợi
Lê Xuân Roanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Thủy Lợi
Abstract: Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý phát triển kinh tế - xã hội của huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội cho huyện trong thời gian tới
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10166
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

60

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5259.pdf
      Restricted Access
    • Size : 15.54 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.