Item Infomation


Title: Đánh giá thực trạng ngập úng mùa mưa ảnh hưởng đến môi trường trên tiểu lưu vực Mễ Trì, thành phố Hà Nội và đề xuất một số giải pháp cải thiện.: Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Khoa học môi trường. Mã số 8.44.03.01
Authors: Vũ, Đức Phương
Advisor: Lê Xuân Roanh
Vũ, Hoàng Hoa
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Thủy Lợi
Abstract: Phân tích đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tin học, công nghệ, môi trường - VINACOMIN. Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần tin học, công nghệ, môi trường - VINACOMIN
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10167
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

37

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5258.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,48 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.