Item Infomation


Title: Nghiên cứu thiết kế nâng cấp trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.: Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Khoa học môi trường. Mã số 8.44.03.01
Authors: Phạm, Văn Lâm
Advisor: Phạm Thị Ngọc Lan
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Thủy Lợi
Abstract: Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính tại công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Ý Yên, Nam Định. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính cho công ty
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10169
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5257.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4.51 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.