Item Infomation


Title: Nghiên cứu đề xuất, lựa chọn mô hình xử lý nước sinh hoạt phù hợp cho huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.: Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Khoa học môi trường. Mã số 8.44.03.01
Authors: Ngô, Minh Đức
Advisor: Phạm, Thị Ngọc Lan
Ngô, Anh Quân
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Thủy Lợi
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Thực trạng tình hình kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10210
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5255.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,82 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.