Item Infomation


Title: Đánh giá hiện trạng công trình cấp nước tập trung nông thôn một số tỉnh đồng bằng sông Hồng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vận hành.: Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Khoa học môi trường. Mã số 8.44.03.01
Authors: Đỗ, Thị Minh Phương
Advisor: Vũ, Hoàng Hoa
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Thủy Lợi
Abstract: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý sử dụng quỹ vì người nghèo, tổng quan các công trình nghiên cứu trong nước và trên thế giới. Thực trạng quản lý quỹ vì người nghèo của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Giải pháp tăng cường quản lý sử dụng quỹ vì người nghèo của huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10211
Appears in Collections:LVLA - Nhóm ngành Kỹ thuật Hóa - Môi trường - Công nghệ Sinh học
ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

7

Files in This Item:
Thumbnail
  • LA5254.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,44 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.