Item Infomation


Title: Quản lý cây trồng và đất :Bài giảng
Authors: Bộ môn Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Participants: Trường đại học Thuỷ lợi
Issue Date: 2012
Description: Đầu trang tên sách: Trường đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Quản lý tài nguyên thiên nhiên
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/103
Source: http://catalog.tlu.edu.vn/exlibris/aleph/u22_2/alephe/www_f_eng/icon/ebook/GTDT/15630.pdf
Appears in Collections:BG - Trước năm 2016
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

3

Files in This Item:
Thumbnail
  • 15630.pdf
      Restricted Access
    • Size : 8,6 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.