Item Infomation


Title: Quản lý dự án xây dựng: Phần I: Lập và thẩm định dự án
Authors: Bộ môn Quản lý xây dựng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
Abstract: Nội dung phần I: Chương 1: Dự án đầu tư xây dựng công trình; Chương 2: Phương pháp xây dựng các nội dung của dự án xây dựng ; Chương 3: Phân tích, so sánh lựa chọn phương án của dự án xây dựng; Chương 4: Thẩm định dự án
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10648
Appears in Collections:BG - Các khối ngành Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

37

Files in This Item:
Thumbnail
  • D10648.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,5 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.