Item Infomation


Title: Quản lý dự án xây dựng: Phần II: Thiết kế, đấu thầu và các thủ tục trước xây dựng
Authors: Bộ môn Quản lý xây dựng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
Abstract: Nội dung phần II: Chương 1: Quản lý chất lượng trong dự án xây dựng ; Chương 2: Khảo sát, thiết kế công trình xây dựng; Chương 3: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ; Chương 4: Lựa chọn nhà thầu & Hợp đồng trong hoạt động xây dựng
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10650
Appears in Collections:BG - Các khối ngành Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
  • D10650.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,6 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.