Item Infomation


Title: Quản lý dự án xây dựng: Phần III: Thi công xây dựng công trình
Authors: Bộ môn Quản lý xây dựng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
Abstract: Nội dung phần III: Chương 1: Lập và quản lý tiến độ sản xuất xây dựng; Chương 2: Quản lý các nguồn lực của dự án; Chương 3: Giám sát và điều chỉnh dự án
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10654
Appears in Collections:BG - Các khối ngành Kinh tế
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

19

Files in This Item:
Thumbnail
  • D10654.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,71 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.