Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Results 1-1 of 1 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
  • LT


  • Authors: Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng;  Advisor: -;  Participants: - (2021)

  • Bài giảng gồm: Phần I: Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi, gồm các nội dung: Khái quát chung về quy hoạch hệ thống thuỷ lợi; Yêu cầu tưới và chế độ tưới cho các loại cây trồng; Chế độ tiêu và yêu cầu tiêu; Quy hoạch thủy lợi; Phần II: Quy hoạch giao thông đô thị, gồm các nội dung: Giao thông đô thị và quy hoạch mạng lưới đường đô thị.

  • previous
  • 1
  • next