Item Infomation


Title: Bài giảng Quy hoạch cơ sở hạ tầng
Authors: Bộ môn Kỹ thuật hạ tầng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ lợi
Abstract: Bài giảng gồm: Phần I: Quy hoạch hệ thống thuỷ lợi, gồm các nội dung: Khái quát chung về quy hoạch hệ thống thuỷ lợi; Yêu cầu tưới và chế độ tưới cho các loại cây trồng; Chế độ tiêu và yêu cầu tiêu; Quy hoạch thủy lợi; Phần II: Quy hoạch giao thông đô thị, gồm các nội dung: Giao thông đô thị và quy hoạch mạng lưới đường đô thị.
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11542
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

53

VIEWS & DOWNLOAD

11

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11542.pdf
      Restricted Access
    • Size : 24,79 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.