Filter by collection

Current filters:


Current filters:


Refine By:

SUBJECT

DATE ISSUED

Has File(s)

Subjectacademic

Department

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Results 1-1 of 1 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
  • LT


  • Authors: Nguyễn Thị Thu Hà;  Advisor: -;  Participants: - (2020)

  • Chương 1: Những khái niệm cơ bản; Chương 2: Một số hàm phân phối xác suất thường dùng trong thủy văn; Chương 3: Kiểm định giả thuyết thống kê; Chương 4: Phân tích tương quan và hồi quy;

  • previous
  • 1
  • next