Item Infomation


Title: Thống kê trong Thuỷ văn
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Issue Date: 2020
Abstract: Chương 1: Những khái niệm cơ bản; Chương 2: Một số hàm phân phối xác suất thường dùng trong thủy văn; Chương 3: Kiểm định giả thuyết thống kê; Chương 4: Phân tích tương quan và hồi quy;
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/11445
Appears in Collections:BG - Kỹ thuật tài nguyên nước- Thủy văn
ABSTRACTS VIEWS

40

VIEWS & DOWNLOAD

9

Files in This Item:
Thumbnail
  • D11445.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,76 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.