Item Infomation


Title: Cơ học cơ sở 1
Authors: Bộ môn Cơ học kỹ thuật
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Thuỷ Lợi
Abstract: Bài giảng gồm những nội dung sau: Chương 1: Các khái niệm cơ bản và nguyên lý tổng quát; Chương 2: Véctơ lực và mômen của lực; Chương 3: Trạng thái cân bằng của chất điểm và vật rắn; Chương 4: Phân tích kết cấu và nội lực; Chương 5: Ma sát và trọng tâm
URI: http://tailieuso.tlu.edu.vn/handle/DHTL/10940
Appears in Collections:BG - Cơ khí-Ô tô-Cơ điện tử
ABSTRACTS VIEWS

3355

VIEWS & DOWNLOAD

716

Files in This Item:
Thumbnail
  • D10940.pdf
      Restricted Access
    • Size : 50,93 MB

    • Format : Adobe PDF

  • Bạn đọc là cán bộ, giáo viên, sinh viên của Trường Đại học Thuỷ Lợi cần đăng nhập để Xem trực tuyến/Tải về    Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.